Phương thức thanh toán khi mua căn hộ Avatar Thủ Đức mới nhất 2023

Chủ đầu tư Hưng Thịnh công bố lịch thanh toán căn hộ Avatar Thủ Đức mới nhất 2023, gồm lịch thanh toán sử dụng Voucher và không sử dụng Vourcher.

LỊCH THANH TOÁN - SỬ DỤNG VOUCHER

 LỊCH THANH TOÁN - KHÔNG SỬ DỤNG VOUCHER